Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Petrit Selimi, eğitim programı kapsamında Priştine'ye gelen genç Türk diplomatlara konferans verdi.

Kategori Kosova

Bilkent Üniversitesi araştırmacıları açıkladı. Bilkent Üniversitesi araştırmacıları, beynin sol ve sağ lobunun vücudun her iki bölgesindeki olaylar için aynı anda çalıştığını ortaya çıkardı.

Kategori Sağlık

Balkanlar'da Müslüman-Türk Varlığı Tarihi

Çarşamba, 30 Kasım 2011 01:00


Balkanlar'daki Türk varlığının başlangıcı, genel kanının aksine, Osmanlı döneminden çok öncelere dayanır. İlk olarak Hun Türkleri'yle başlayan bu mevcudiyet, Orta Asya'dan göç eden çeşitli Türk boylarıyla devam etmiştir. Bu topluluklar bölgenin kültürel gelişimine büyük katkıda bulunmuş ancak büyük çapta asimilasyona uğramışlardır. Örneğin Volga boylarında yaşayan ve Türkçe konuşan Bulgar Türkleri, Slavların içinde asimile olmuş ve bir Slav topluluğu olarak anılmışlardır.

Kategori Rumeli

Facebook

Twitter