Rumeli 5

Kasım 30 2011 0


Balkanlar'daki Türk varlığının başlangıcı, genel kanının aksine, Osmanlı döneminden çok öncelere dayanır. İlk olarak Hun Türkleri'yle başlayan bu mevcudiyet, Orta Asya'dan göç eden çeşitli Türk boylarıyla devam etmiştir. Bu topluluklar bölgenin kültürel gelişimine büyük katkıda bulunmuş ancak büyük çapta asimilasyona uğramışlardır. Örneğin Volga boylarında yaşayan ve Türkçe konuşan Bulgar Türkleri, Slavların içinde asimile olmuş ve bir Slav topluluğu olarak anılmışlardır.

Aralık 08 2010 0

Rumeli Türk'tür, Osmanlı'dır. Rumeli, bitmeyecek bir hasretin adıdır. Ayrılıkların içimizdeki hicranıdır. Parçalanmış ailelerin kalp sızısıdır Rumeli. Unutulmaması gereken bir coğrafyadır. Bizim türkülerimizin, bizim dilimizin haykırıldığı canımızın bir parçasıdır Rumeli. Rumeli bizdendir…Şairimiz Yahya Kemal'in "Kaybolan Şehir" de dediği gibi : "Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene; Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene."

 

Aralık 07 2010 0

Osman Bey'in kurduğu, oğlu Orhan Bey'in Bursa ve Balıkesir yörelerini de alarak genişlettiği Osmanlı Beyliği, Marmara denizinin güney sahillerine ulaşmış, Istanbul ve Çanakkale Boğazlarına dayanmıştı. O sıralarda bu ele avuca sığmaz genç devletin genç askerlerini, suların gerisinde durdurabilecek bir kuvvet de ortada görünmüyordu...

Kasım 26 2010 0

Rumeli, Osmanlı döneminde 15. yüzyıldan itibaren Balkanların güneyine verilen ad. Rumeli, Romalıların (Rumların) ülkesi anlamına gelir ve bu ifade genel olarak Bizans İmparatorluğu'nun sahip olduğu topraklar karşılığında kullanılmıştır. 11. ve 12. yüzyıllarda, Bizans egemenliği altındaki Anadolu toprakları Diyar-ı Rum (Roma ülkesi, Rum ülkesi), Anadolu'da egemen olan Selçuklulara da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir.

Facebook

Twitter