BALKAN ÜLKELERİ İSTANBUL'DA BİRARAYA GELDİLER Özel

Öğeyi Oyla
(0 oy)
GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ (EKONOMİ, ALTYAPI VE ENERJİ)

İstanbul’da 09-11 Mart 2018 tarihlerinde T.B.M.M ev sahipliğinde yapılan Güneydoğu Avrupa ülkeleri ‘’Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi’’ toplantısında Makedonya Cumhuriyeti Meclisini temsilen TDP Milletvekili Dr.Yusuf Hasan katıldı.Bu toplantıda gündemin başlıca maddesi olarak Güneydoğu Avrupa ülkeleri katılımcılarında ‘’Ekonomide İşbirliği Fırsatları’’ konusu teklif edilmiş ve bütün katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu hususta, GDAÜ Parlamenter Asemblesi’nin (SEECP PA) başlıca amaçlarından biri, katılımcılar arasında karşılıklı ve eşit işbirliği geliştirilmesine yardımcı olmak ve başlıca hedefler ekonomik ve ticari işbirliği olmuştur. 1990 yılından itibaren oluşan muazzam değişimler dikkate alınarak, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci kurulmuş ve 1996 yılında faaliyete geçmiştir. GDA işbirliği süreci, bölgenin tamamında barış ve ilerlemeyi teşvik etmesi beklenen siyasal ve toplumsal istikrarı sağlamak ve ayrıca katılımcılarda karşılaşılan ekonomik sorunlara çözümler bulmak için, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi hedefi bir kez daha hatırlatılmıştır. Bu bakımdan, çağdaş batı ekonomileriyle kademeli bütünleşme ve serbest piyasa sistemlerine uyarlanma nihai amaçlardan biri olarak görülmüştür.Dünyada, coğrafi yakınlığa ve karşılıklı çıkarlara sahip ülkeler arasında ekonomik bütünleşme çok önemli bir araç olarak kabul edilmekte, dolayısıyla istikrarlı siyasal ve sosyoekonomik ilişkiler kurma fırsatını yaratmaktadır. Gerçekten de, ekonomik bütünleşme, kaynakların etkili kullanımı yoluyla serbest ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede halkın refahını arttırmak amacıyla işbölümü ve uzmanlık yaratacağı herkes tarafından kabul görmüştür. GDAÜ PA katılımcıları, hızlı ve önemli ekonomik değişimlerin yaşanmakta olduğu bir dönemden geçiyorlar. Dünya ticaret ve sermaye akımlarının esaslı büyüme gösterdiği bu dönemin itici gücü, piyasa ekonomilerinin küresel ekonomik sistemle gitgide daha çok bütünleşmesi, ticaret ve yatırımın serbestleşmesi ve teknolojinin gelişmesi asıl önemli hususlardır.

Bu doğrultuda toplantıya katılan herkes tarafından, bölgenin refahına esaslı katkı yapma potansiyeline sahip olan GDAÜ sürecinin başarısı ve kalıcılığı tüm katılımcılar için benzersiz bir fırsat olarak coşkuyla kabul edildiği görülmüştür.

Bu toplantıya Makedonya dışında, AK Parti Aksaray milletvekili Sn. Cengiz Aydoğdu ve AK Parti Konya milletvekili Sn.Ziya Altunyaldız’ın ev sahipliğinde, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Hırvatistandan gelen milletvekilleri de katılmışlardır.
Okunma 2021 defa Son Düzenlenme Son Düzenlenme Mart 12 2018

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Facebook

Twitter